Novi zakon o energetskoj efikasnosti, koji je usvojen skoro, kao i subvencije države za nabavku opreme za solarnu energiju, napravio je „bum“ u primeni solarnih panela pogotovo u domaćinstvima.  Za sada se solarna energija uglavnom koristila za mesta gde nemate razvijenu strujnu mrežu, i to najviše za poljoprivredu ili izdvojena domaćinstva,  vikendice. Ali od skoro sva domaćinstva imaju mogućnost da koriste solarnu energiju, pretvore je u električnu i koriste je.

„Kao privatno lice, kao mali potrošači možete da na svojoj privatnoj instalaciji ili na poslovnom objektu izgradite, na primer, solarne panele i da za svoje potrebe trošite tu energiju“, naveo je savetnkik predsednika PKS za energetku Miroslav Lutovac.

Time se, napominje, smanjuje potrošnja preuzeta od snabdevača električne energije.

Lutovac dodaje da u periodima kada je potrošnja manja od proizvodnje iz obnovljivih izvora, viškovi mogu da se plasiraju u energetski sistem, budući da je novim zakonom o obnovljivim izvorima energije, predviđeno da u isto vreme neko može da bude i kupac i prodavac električne energije.

„Ako to krene na način i uz podršku kako je predviđeno, očekujem znatne investicije u narednom periodu i to ne samo sistemske, nego i od privatnih lica“, rekao je Lutovac.

Samo održivo domaćinstvo, potrošač i proizvodžač električne energije

 

Ukoliko ste zainteresovani za informacije i kalkulaciju za postavljanje solarnog navodnjavanja, privatne solarne elektrane ili samo kupovina solarnih panela, kontaktirajte nas na telefon:
Miroslav +381 66 44 00 92