Šta je fotonaponski sistem za solarno navodnjavanje?

Danas je solarno pumpanje vode i sistem solarnih pumpi jedna od najbrže rastućih primena solarne energije. Ovi sistemi su prisutni prevashodno u poljoprivredi, gde ne postoji električna mreža, gde se žele napraviti značajne uštede u troškovima, a predstavlja i odlično ekološko rešenje i omogućava zdravu organsku proizvodnju. Takođe, naši Lorentz sistemi Vam omogućavaju i potpuni komfor i besprekoran automatski rad sistema bez potreba za svakodnevnim posetama plantaže radi pokretanja navodnjavanja, dolivanja goriva, servisima i slično.

Fotonaponski solarni sistemi pumpanja u osnovi se sastoje od zamene konvencionalnih izvora električne enerije (električna mreža u urbanim sredinama ili sus motori u izolovanim sredinama) solarnim sistemima. Same Lorentz pumpe su optimizovane za korištenje solarne energije i sa odgovarajućim kontrolerima, bilo DC ili AC, omogućavaju neograničene tehničke mogućnosti, od 100W do 100kW, od 1 bara do 45 bara pritiska u sistemu, sa protokom do maksimalno 850m3/h. Polja/sekcije za navodnjavanje mogu biti i nekoliko stotina hektara bez ikakve bojazni. Od trećeg kvartala 2021. u ponudi imamo i seriju PSk3 hibridnih invertera pa se dosta naših sistema može koristiti i u kombinaciji sa noćnim navodnjavanjem, ili smanjenim PV generatorom ili mrežom. Sistemi konstantno zapisuju podatke o radu, koliko pumpamo vode, kada, koliki je pritisak, i sva podešavanja su dostupna preko naloga korisnika preko android aplikacije PumpScanner ili preko internera putem Lorentz Global naloga.

U poslednjih 6 godina su solarni paneli toliko pojeftinili, dok ej tehnologija toliko napredovala, da se danas pouzdano mogu pumpati jako velike količine vode pod stabilnim pritiskom tokom celog dana, bez obzira na osunčanost, oblake, kišu i slično.

Solarni pumpni sistem se sastoji od tri glavne komponente:
  1. Fotonaponski moduli (solarni paneli)
  2. Pumpa i motor za pumpanje vode
  3. Solarni pumpni kontroler sa pratećom opremom

Solarno navodnjavanje – off grid

Idealna za ruralna područja, za poljoprivredne lokacije bez prisustva mreže. Pruža ekonomsko i ekološko rešenje istovremeno, bez potrebe da se voda nužno akumulira u rezervoarima. Sistemi pumpaju vodu direktno u sisteme navodnjavanja sa vrlo precizno kontrolisanim parametrima. Sistemi sa akumulacijama se rade u slučaju niske izdašnosti bunara i kombinuju se sa površinskim solarnim pumpnim sistemima.

Tradicionalni sistemi sa dizel generatorima se efikasno zamenjuju sa superefikasnim i dugotrajnim solarnim pumpim sistemima. Ovakvi solarni sistemi ne zahtevaju baterije. Troškovi za energiju se potpuno anuliraju. Sistemi mogu raditi i kao hibridi. Nemački Lorentz sistemi su daleko najnapredniji solarni sistemi pumpanja danas dostupni. Naši sistemi takođe podležu i svim vrstama podsticaja, IPARD i ostalih fondova.

Solarno navodnjavanje – mrežni sistemi

To su poluautonomni sistemi za proizvodnju električne energije, koji su povezani sa mrežom za omogućavanje konstantnog hibridnog rada sistema. Ova konfiguracija je dizajnirana tako da omogući da solarna energija napaja većinu potrošnje, a u nekim situacijama može koristiti i mrežu. Idealno za poljoprivredu, navodnjavanje, automatsko đubrenje, i za uštedu električne energije.

Ovakva konfiguracija omogućava potrošnju za sve ostale potrošače što je čini vrlo efikasnom.

Galerija