Off-grid – Izolovani sistemi

Kao što mu i samo ime govori, off-grid tj. sistemi bez prisustva mreže, izolovani sistemi, idealni su za seoska i planinska područja gde snabdevanje električnom energijom ne doseže. Tu solarni sistem može vrlo efikasno zameniti sve ostale izvore energije, akumulirajući čistu energiju, bez buke, bez potrošnje dizela, bez troškova.

Izolovani, off grid sistemi se projektuju za energetske potrebe na svim mestima gde nema električne mreže ili je dovođenje mreže isuviše skupo. U našoj zemlji je već samo odsustvo električne mreže sasvim dovoljno da bi investicija u solarnu energiju bila više nego opravdana, a pre svega zbog samog prevelikog koštanja uvođenja mreže čak i na kratkim relacijama.

Ovi sistemi, u zavisnosti od potreba potrošača, mogu isporučiti energiju samo za svetlo, ili za manje potrošače, kućna domaćinstva, ali i za industrijske potrebe do 72kW snage. Naši off-grid Studer sistemi mogu poslužiti i za poboljšanje kvaliteta i snage struje iz mreže, trofazni sistemi sa monofaznim ulazom, hibridni sistemi solar-mreža, solar-dizel ili pak „elektrifikacija sela” tj. grupisanje više solarnih sistema u jednu izolovanu električnu mrežu. Mogućnosti su praktično neograničene i važno je samo proceniti individualne potrebe i projektovati adekvatan sistem koji najbolje odgovara vašim zahtevu i potrebama.

ŠTA SE DEŠAVA KAD SUNCE ZAĐE, NOĆU?

Energija koja nastaje tokom dana se delimično koristi, a ostatak se akumulira u baterijama dubokih ciklusa posebno projektovanim za obnovljive izvore energije. Tipovi tih baterija zavise i od tipova potrošača pa je i taj odabir jako važan za dugotrajnost sistema. Energija akumulirana u baterije zatim prolazi kroz invertere/pretvarače koji pretvaraju jednosmernu struju u naizmeničnu, neophodnu za rad opreme.

On-grid – Solarni generatori

Ovi sistemi su projektovani da smanje potrošnju domaćinstava i da pokriju moguće nestanke električne energije. Na taj način bi se cela oprema transformisala u jedan UPS sistem. Dizajniran je takoda u slučaju nestanka električne energije, uređaji kao što je svetlo, frižider, TV, klima uređaji, računari, mogu nastaviti da rade bez prekida.

U slučaju nestanka električne energije, oprema vrši automatski prenos na izvor napajanja sa baterija, a da niste ni primetili da je došlo do nestanka električne energije.

Za razliku od dizel generatora, ova oprema ima svakodnevnu funkciju u smanjenju potrošnje električne energije i samim tim smanjenju redovnih troškova.

Glavne prednosti:
  • ekonomske uštede, smanjenje potrošnje sa javne mreže
  • manja energetska zavisnost od elektroprivrede
  • možete imati konstantan rad potrošača, bez uključivanja dizel/benzin generatora
  • srednja do niska ekonomska investicija
  • nema održavanja
  • dodatna vrednost nekretnine, jer imate posebne kvalitete na objektu
  • čuvanje naše prirode i okoline, bolji vazduh, smanjeno zagađenje i emisije CO2 u atmosferu

Mrežno vezani sistemi – ubrizgavanje u mrežu

To su poluautonomni solarni sistemi za proizvodnju električne energije za ubrizgavanje u mrežu, lokalnu potrošnju ili opciono skladištenje.

Idealno za industriju, preduzeća i domove koji žele uštede na računu za električnu energiju. Ova konfiguracija ne zahteva nužno upotrebu baterija, što je čini ekonomičnijom u odnosu na ostale sisteme.