EFIKASNA I ODRŽIVA SOLARNA POSTROJENJA

TOP SOLAR implementira drugu generaciju visokokvalitetnih solarnih sistema za objekte sa naglašenom energetskom efikasnošću.

Naši solarni sistemi omogućavaju vanredno smanjenje troškova za energiju kod hladnjača, proizvodnih hala i ostalih velikih potrošača. Sistemi omogućavaju konstantno direktno praćenje putem mobilnog telefona, kao i detekciju eventualnog kvara daljinskim putem (sistem sam šalje email serviseru). Takođe, za sisteme veće od 100kW nudimo garanciju proizvodnje i potpunu pokrivenost štete usled eventualnog kvara na komponenatama solarnog sistema. Takođe, naši sistemi nude visoku bezbednost po ljude u blizini elektrane kao i pojačanu sigurnost usled vanrednih situacija. SafeDC sistem spušta napon u solarnom generatoru na svega nekoliko volti, za razliku od klasičnih solarnih sistema gde naponi idu i do 1500V DC.

Sistemi koje dizajniramo mogu autonomno napajati sve potrošače, a viškove energije ubacivati u mrežu. Kod sistema sa nultim eksportom je moguće podesiti zero-grid radni mod.

Naši sistemi su dizajnirani da smanje troškove, a istovremeno da budu funkcionalni, efikasni i održivi.

Glavne prednosti:
  • ekonomske uštede, smanjenje potrošnje sa javne mreže
  • manja energetska zavisnost od elektroprivrede
  • možete imati konstantan rad potrošača, bez uključivanja klasičnih backup sistema
  • srednja do niska ekonomska investicija
  • nema održavanja (daljinsko upravljanje radom sistema – obezbeđeno od strane TOP SOLAR tima)
  • dodatna vrednost objekta, jer imate posebne kvalitete na objektu
  • čuvanje naše prirode i okoline, bolji vazduh, smanjeno zagađenje i emisije CO2 u atmosferu