Solarna energija nema ograničenja u primeni, može se upotrebiti i u jednostavnim kućnim sistemima, vikendicama, poljoprivrednim objektima, halama, hladnjačama, vozilima, plovilima, industriji, velikim proizvodnim pogonima, praktično svuda…

EFIKASNA I ODRŽIVA SOLARNA POSTROJENJA

TOP SOLAR implementira drugu generaciju visokokvalitetnih solarnih sistema za objekte sa naglašenom energetskom efikasnošću.

Naši solarni sistemi omogućavaju vanredno smanjenje troškova za energiju kod hladnjača, proizvodnih hala i ostalih velikih potrošača. Sistemi omogućavaju konstantno direktno praćenje putem mobilnog telefona, kao i detekciju eventualnog kvara daljinskim putem (sistem sam šalje email serviseru). Takođe, za sisteme veće od 100kW nudimo garanciju proizvodnje i potpunu pokrivenost štete usled eventualnog kvara na komponenatama solarnog sistema.

Dodela diploma o završetku obuke za rad sa solarnim pumpama Lorentz

Takođe, naši sistemi nude visoku bezbednost po ljude u blizini elektrane kao i pojačanu sigurnost usled vanrednih situacija. SafeDC sistem spušta napon u solarnom generatoru na svega nekoliko volti, za razliku od klasičnih solarnih sistema gde naponi idu i do 1500V DC.

Sistemi koje dizajniramo mogu autonomno napajati sve potrošače, a viškove energije ubacivati u mrežu. Kod sistema sa nultim eksportom je moguće podesiti zero-grid radni mod.

Naši sistemi su dizajnirani da smanje troškove, a istovremeno da budu funkcionalni, efikasni i održivi.

PROJEKTUJEMO SOLARNE SISTEME DA TRAJU VEČNO

ŽELITE DA IZGRADITE SISTEM SOLARNOG NAPAJANJA ?

Za poljoprivredu, industriju, domaćinstvo, možemo pomoći od nabavke opreme, projektovanja ali i izgradnje sistema za solarno napajanje.
Pozovite nas